Coronainfo for juniorer

CORONATRÆNING

      FOR

UNGDOMSSEJLERE

 

Opdatering 14-06-2020 (Regler, der ikke længere er gyldige er markeret med grå skrift):

  • Sejlerne sættes af i klubben, hvorefter forældrene bedes køre igen. For at overholde kravet om maks. at være forsamlet 10 personer, kan vi desværre ikke tillade at forældrene er til stede imens vi er på land.

      Forældre er nu meget velkomne til at være til stede.

   

  • Sejlerne skal møde op i klubben omklædt og tager hjem igen i sejlertøj. (Husk skiftetøj, da I jo stadig kan ryge en tur i baljen).

   

  • Medbring en fyldt vanddunk samt en lille snack/müslibar til lommen.

   

  • Trænerne bærer grej ud ad klubhuset og lægger det på broen ved klubhuset, klar til sejlerne. Efter endt træning lægger sejlerne det tilbage og trænerne bærer det ind igen.

      Sejlerne skal nu selv hente grej ud af klubhuset og sætte på plads igen.

   

  • Trænerne lægger veste ud på bordene til de sejlere der skal låne. Den enkelte sejlers navn fremgår af navneskilt.

   

  • Klubhuset er lukket for sejlerne og toilettet er som udgangspunkt aflåst, men vil selvfølgelig blive låst op hvis der opstår behov.

      Klubhuset og toilettet er åbent igen.

   

  • Ved tegn på sygdom eller forkølelse både hos sejleren eller i husstanden, skal sejleren blive hjemme.

   

  • Øvrige forhold omkring håndtering af joller, skippermøde med mere håndteres af trænerne sammen med sejlerne. Der er 2 trænere til stede og 8 sejlere, så der er tid til den enkelte sejler og den fornødne ro til at kunne overholde myndighedernes regler.

 

Vi glæder os til at få mange dejlige timer på vandet trods corona 😊

 

NB: Vi har også håndsprit tilgængeligt i klubben