Bestemmelser vedrørende fortøjning af både ved Vestbro