Om klubben

Birkerød Sejlklub - Vi sejler på Furesøen


Birkerød Sejlklub har omkring 130 medlemmer i alle aldre fra ungdomssejlere (ca. 8–18 år) til seniorsejlere og passive støttemedlemmer.


Klubben råder over en omfattende flåde af joller og kølbåde, herunder Optimistjoller og Zoom-joller til klubbens sejlerskole for børn og unge, Wayfarer-joller og Ynglinge (kølbåde), der benyttes i klubbens sejlerskole for seniorer, samt Laserjoller, OK-joller og Europajoller. Yderligere har klubben en Waszp jolle til de erfarne sejlere, der vil prøve kræfter med en anderledes og krævende jolle. Endelig har klubben også to følge- og redningsbåde (RIB-både), der benyttes især af sejlerskolerne, samt en dommer- og arbejdsbåd.


Klubbens joller og kølbåde kan benyttes af ungdoms- og seniormedlemmerne til både skole- og træningssejlads, og tur- og kapsejlads.


Klubbens sejleskoler tilbyder et omfattende træningsprogram for ungdoms- og seniorsejlere, og mange elever og andre af klubbens aktive sejlere deltager i den ugentlige kapsejlads for joller og kølbåde på Furesøen, der afvikles i samarbejde med Yachtklubben Furesøen og Farum Sejlklub. Desuden arrangerer klubben en årlig sommerlejr for ungdomssejlerne foruden deltagelse i forskellige stævner og andre aktiviteter i ind- og udland.


Nogle af klubbens medlemmer har også egne både liggende på broen eller i vandet, og klubben administrerer desuden bådpladser på brodækket og vandpladser for ikke-medlemmer med bopæl i Rudersdal Kommune.


Klubben administreres og drives af en bredt sammensat og aktiv bestyrelse. En ungdomsleder og en seniorleder, samt et antal trænere og instruktører, er
ansvarlige for aktiviteterne i de to sejlerskoler, hvor der i sæsonen undervises i sejlads flere gange ugentligt.


Sejlklubbens klubhus ligger i samme bygning som Birkerød Roklub, for enden af Plantagevej:


Plantagevej 80 A

3460 Birkerød

Tlf: 21326231

 

Bankkonto:

reg.nr. 1471, kontonr. 1510448577

 

CVR-nr.: 82071210


55º48´97´´ N, 12º25´99´´Ø