Formiddagssejlads

Formiddagssejlads

Formiddagssejlads med kølbåde på Furesøen

 

Birkerød Sejlklub har i over 40 år sejlet på Furesøen med aktive afdelinger for optisejlere, juniorer og seniorer. Seniorafdelingen har hidtil især haft aktiviteterne placeret udenfor normal arbejdstid, men vil nu organisere sejlads onsdag formiddag i klubbens kølbåde. Aktiviteten er hovedsagelig tænkt som et tilbud til pensionister, som har mulighed for at sejle en ganske almindelig formiddag og som måske synes sejlads i joller er lidt for ungdommeligt. Men andre, som har tid om formiddagen og som har lyst til at sejle i kølbåde, er også velkomne.


Klubben råder over 3 Ynglinge, som vil blive benyttet til aktiviteten. Initiativet til formiddagssejladsen er taget af 3 aktive seniorsejlere. De vil sørge for at der hver onsdag formiddag er en repræsentant fra klubben til stede, som kan sørge for det praktiske med at finde materiel frem og bemande bådene. Det er tanken at sejle et par timer, hvis vejret er til det, og evt. slutte af med at mødes på broen til en kop kaffe el. lign., hvor verdenssituationen og andet kan klares.”Vi forstiller os der er mange seniorer, der måske har været aktive sejlere i deres unge dage, som kan tænke sig at nyde en sejlads på den prægtige Furesø en gang imellem” siger klubbens formand Jesper Gundborg.


Hvis man er interesseret i at høre mere om, hvordan man kommer i gang, kan man kontakte Torben på torben@birkerodsejlkub.dk eller 21326231.