Færdselsregler m.v.

Færdselsregler m.v.


Danmarks dybeste sø


Der gælder en række særlige regler for færdsel på Furesøen (bemærk at denne side indeholder flere links)


På grund af Furesøens særlige beliggenhed, herunder at søen er en del af flere EU-habitat- og Natura 2000-områder, gælder der en række restriktioner og regler for brugere af søen.

Reglerne administreres af Naturstyrelsen, og nedenfor findes en oversigt over de vigtigste regler. Reglerne / dokumenterne opdateres regelmæssigt, så find den seneste version på Naturstyrelsen: Furesøen

 

Dette er det grundlæggende regelsæt for brugen af Furesøen. Det fastsætter regler for:

• Sejlads

• Fiskeri

• Havne og broer


Retningslinjer for sejlads med motor på Furesøen (pdf)

Det kræver særskilt tilladelse at sejle med motor på Furesøen (herunder elmotor).


Ansøgning om tilladelse til sejlads med motor på Furesøen (pdf)

Skema, der skal benyttes til at søge tilladelse til at sejle med motor. Bemærk, at hvis der ansøges som medlem af Birkerød sejlklub skal Birkerød sejlklub attestere ansøgningen. Henvend dig venligst til havnefogeden for dette.