Jolleprøve

Jolleprøve

Jolleprøve

Du skal aflægge en prøve, som overværes af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Du skal ved prøven vise, at du kan håndtere jollen forsvarligt, således at du ikke skaber nogen fare for dig selv eller andre. Du skal kunne rigge jollen til, samt lave sikkerhedstjek.


Der forbeholdes ret til aflysning af prøven, hvis der er for hård eller næsten ingen vind.


Til jolleprøven skal følgende beherskes:

 • Tilrigning af jollen og sikkerhedscheck
 • Kontrollér før sejlads, at
 • alle luger til opdriftsrum er lukkede og drænpropper er sat i
 • bailere er lukkede (ikke et krav, men en god ide)
 • der ikke er fejl i wirerne i vant og stag
 • G-ringene låser pindene ordentligt og er sikrede med tape eller beskyttere i vanterne
 • øse og pagaj findes i jollen
 • du har svømmevest på!
 • Forsvarlig håndtering af jollen


Vis at du kan:

 • give de rigtige kommandoer til gast (ved: vendinger, vægtbalance, trim af fok osv.)
 • holde kurs
 • sejle bidevind
 • krydse mod mærke
 • sejle læns
 • bomme/lave en kontrolleret bomning
 • lave mand-over-bord (MOB) manøvre til luv side, alene
 • lægge til bro og bøje
 • Søvejsregler (vigeregler)

Du skal kunne forklare hvem som viger ved forskellige halse og andet (fartøjer og personer) som færdes på vandet.

 

Knob/stik

Vis hvordan de mest anvendte knob bindes:

Pælestik, dobbelthalvstik og ottetalsknob.

 

Kølbådsprøve

En kølbådsprøve kan også tages, hvis et medlem alene ønsker at sejle kølbåd.

Kravene er stort set de samme som for jolleprøven, bortset fra at de foretages med kølbåd.

En bestået kølbådsprøve giver dog ikke ret til at sejle i klubbens joller.