Vandpladser ved Vestbro og Østbro

Vandpladser ved Vestbro og Østbro


Ved broanlægget på havnen er der et antal vandpladser fordelt på Vestbroen, der er
flydebroen vest for det faste broanlæg, og Østbroen, der er den yderste østlige del af
det faste broanlæg.
Ved Vestbroen er der 12 pladser, der hovedsagelig benyttes til joller og andre mindre
både, og ved Østbroen 10 pladser, der fortrinsvis benyttes til kølbåde.

Der er stor efterspørgsel på disse vandpladser, og alle pladser kan derfor til tider være optaget.
Hvis man har ønske om på et tidspunkt at blive tildelt en vandplads ved en af de to
broer, er der mulighed for at blive noteret på en venteliste. For tiden er der dog ingen
venteliste (opdateret: marts 2024).
For at blive tildelt en vandplads ved Birkerød Havn skal man have bopæl i Rudersdal
Kommune. En tildelt plads er personlig, administreret iht. særlige regler, og en lejer
kan kun tildeles en plads. Tildeles man en plads, skal denne tages i anvendelse i
forbindelse med tildelingen, og må ikke henligge ubenyttet i sejladssæsonen.
En båd med vandplads skal søsættes senest den 1. maj, og tages på land igen fra den
15. oktober og senest den 1. november. Det er tilladt at opbevare båden på
broanlægget i vinterhalvåret.
For nærmere oplysning om regler for tildeling af vandpladser og administrationen af
disse, samt for anmodning om at blive noteret på ventelisten til vandpladser, når en
sådan er oprettet, bedes man kontakte Havnefogeden - peter¤birkerodsejlklub.dk (¤
skal erstattes med @)
Nærmere oplysninger vedrørende de forskellige kategorier af bådpladser som
klubben tilbyder, priser for disse, samt beskrivelse af procedure i forbindelse med
anmodning om bådplads og tilmelding, kan ses under Bådplads-menuerne.


Marts 2024