Historie

Birkerød sejlklubs historie 1976-2016


Starten

Klubben blev stiftet i 1976. Klubben blev startet som en klub for optisejlere og der blev sejlet i Birkerød Sø. Der opstod hurtigt et ønske at komme ud på Furesøen, som ville give lidt større sejladsmæssige udfordringer. Med velvilje fra Roklubben blev der lavet en aftale om at bruge deres søsætningsrampe, og der blev arrangeret sejlads for øvede optimister på Furesøen. Klubben anskaffede sig også et par Wayfarerjoller, som dannede grundlag for at starte en seniorafdeling.


Broanlæg

Der var naturligvis et ønske om et større broanlæg med bedre søsætningsmuligheder og mulighed for opbevaring af private både. Det var ikke så enkelt få myndighedernes tilladelse og støtte til dette, men teknisk udvalg i Birkerød Kommune gik aktivt ind i sagen, og i 1983 anlagde kommunen 1. etape af vores broanlæg. 2. etape blev gennemført i 1989 og broanlægget blev udbygget til omtrent det vi har i dag.


Klubhus

Sejlklubben opbevarede sit materiel i en skurvogn der var blevet stillet op i buskadset ved parkeringspladsen, og klubben havde rådighed over et klublokale ved byens idrætsanlæg. Det var naturligvis langt fra ideelt. Igen lykkedes det at få en aftale med kommunen og roklubben om renovering af roklubbens tag og en tilbygning med klubhus med mastegård og terrasse til sejlklubben. Finansieringen blev klaret med betydelige tilskud fra kommunen og optagning af et kreditforeningslån, og klubbens klublokale kunne tages i brug i 1992.


Bådene

Klubben startede som sagt med at anskaffe en flåde af optimistjoller, og snart også en motorfølgebåd til brug ved træningen. Om vinteren blev disse både opbevaret i kommunens stråtækte hus Søholm ved Birkerød Sø. I vinteren 1989 gik alle klubbens både op i røg ved en pyromanbrand. Det lykkedes med sponsorbidrag og selvfinansiering at genanskaffe en flåde af optimistjoller og en ledsagebåd. Klubben startede med at have 2 Wayfarer joller som basis for seniorafdelingen. Disse blev med tiden til 4 og inden for de senere år er 2 af disse blevet udskiftet med spritnye både. Flåden af både er gennem årene blevet udbygget og fornyet. Finansieringen af dette er blevet klaret med støtte fra private sponsorer, kommunen (tidligere Birkerød, nu Rudersdal) og kontingentmidler. Det betyder at klubben ud over Optimistjoller og Wayfarer joller nu også råder over Ynglinge, Wazp-, Zoom8-, OK-, Laser- og Europa-joller samt Zodiac motorfølgebåde. Det betyder at der er nok at komme ud at sejle i for klubbens ca. 140 medlemmer.


Aktiviteter

Klubben har sin base på Furesøen, hvor også sejlklubberne YF og FAS holder til. Vi har et fortrinligt samarbejde med disse klubber og sammen med disse afholder vi torsdagsmatcher på Furesøen og sommerlejr for optier og juniorer ved Herslev i Roskilde Fjord. I sejlsæsonen (ca. 1. maj til 1. oktober) er der 2 dage om ugen træning for optimister og en dag om ugen træning for seniorer. Herudover arrangeres forskellige andre trænings- og kapsejladsaktiviteter for børn og voksne ligesom der også arrangeres undervisning og sociale aktiviteter uden for sejlsæsonen.


Fremtiden

Klubbens formål er nu som i fremtiden at lære børn og unge samt deres forældre at sejle og give dem mulighed for at have fornøjelse af at sejle på Furesøen. Klubbens faciliteter er er udnyttet til det yderste, og vi kunne godt tænke os at give endnu flere mulighed for sejloplevelser på vores dejlige sø. Her er vi dog løbet ind i forskellige fredningsmæssige og økonomiske begrænsninger, men vi vil fortsat arbejde for dette. Desuden vil vi fortsat følge med tiden og forny vores tilbud i det omfang det er muligt for os.