Klubnøgle

Klubnøgle

Klubnøglen er en systemnøgle som giver adgang til sejlklubbens lokaler.

For tildeling af nøgle kræves et aktivt medlemskab i klubben.

Depositum er 300 Kr. og nøglen kan rekvireres af Havnefogeden, som kan kontaktes per mail for aftale om udlevering.