Information om Coronasituationen

Vi sejler igen og overholder selvfølgelig retningslinjerne!

COVID19 update 08-06-202

Kulturministeriet og DIF har i dag udsendt reviderede retningslinjer for idrætten. På den baggrund har Dansk Sejlunion opdateret det omfattende informationsmateriale på hjemmesiden med råd til sejlklubber og sejlere om, hvordan de bedst leverer op til myndighedernes krav og idrættens anbefalinger. 


Du finder adgang til de seks specialsider her:

https://dansksejlunion.dk/corona

Den mest detaljerede gennemgang findes under ”spørgsmål og svar om sejlsport og corona”.


De væsentligste ændringer er:


  • Grænsen for forsamlingsforbuddet er nu forhøjet til 50 personer
  • Klubhusene kan åbnes helt
  • Bade- og omklædningsfaciliteter kan åbnes


Det er stadig meget vigtigt at bruge håndsprit og holde afstand!


Furesømatch: 


8/6-2020: Furesømatch gennemføres nu som tidligere - hold dog øje med, at der ikke er mere end 50 (ca. 24 både) personer på startlinjen.